0921819999

Pad chuột Tyloo (25×30)

  • Kích thước: 4 x 25 x 30
  • Loại mặt speed (trơn)
  • Bo viền bền
  • Hình con rắn đâm chất Game, bắt mắt