0921819999

Pad chuột Minh An (30 x 35mm)

70,000 50,000

  • Chất liệu: Vải polyester
  • Đèn nền: Không
  • Kích cỡ: 30 x 35 (mm)
  • Độ dày: 3 (mm)