Nà Ní Gaming – Phòng Game Mậu Lương, Hà Đông, Hà Nội

Thông tin phòng Net:

  • Tên thương hiệu: Nà Nì Gaming
  • Địa chỉ: 131 Mậu Lương, Hà Đông, Hà Nội
  • Số lượng máy: 30

Một số hình ảnh phòng máy:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 
 
 
 
-->