0921819999

Nà Ní Gaming – Phòng Game Mậu Lương, Hà Đông, Hà Nội

Minh An thi công dự án Cyber Game Mini tại Hà Đông

Thông tin phòng Net

  • Tên phòng máy: Nà Nì Gaming
  • Địa chỉ: 131 Mậu Lương, Hà Đông, Hà Nội
  • Số lượng máy: 30

Một số hình ảnh phòng máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *