0921819999

Gạt tàn thuốc quán net

  • Chịu được nhiệt cao, không bị cháy như những sản phẩm kém chất lượng khác.
    Thiết kế rãnh để thuốc sâu, không bị bay ra ngoài mặt bàn khi quạt thổi trực tiếp vào gạt tàn.
  • Kích thước: 9,2 x 5(cm)
  • Màu sắc: Nhiều màu
  • Đơn vị tính: Cái