0921819999

Dự án Cyber Game Mini 25 máy tại Hải Phòng

Triển khai Dự án phòng net tại Hải Phòng

dự án cyber game mini tại Hải Phòng

Thông tin phòng máy 

  • Số lượng máy: 25 máy
  • Mô hình: Cyber Game Mini
  • Khu vực lắp đặt: Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Một số hình ảnh triển khai dự án

dự án cyber game mini tại Hải Phòng

dự án cyber game mini tại Hải Phòng

dự án cyber game mini tại Hải Phòng

dự án cyber game mini tại Hải Phòng  dự án cyber game mini tại Hải Phòng

dự án cyber game mini tại Hải Phòng

Liên hệ tư vấn lắp đặt phòng net: 024.3877.7777

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *