0921819999

Dự án Cyber Game 38 máy Phong Phú Gaming tại Bắc Ninh

Triển khai Dự án lắp đặt phòng net tại Bắc Ninh

Dự án Cyber Game tại Bắc Ninh
Dự án lắp đặt Cyber Game tại Bắc Ninh

Thông tin phòng máy

Tên phòng máy: Phong Phú Gaming

Số lượng máy: 38 máy

Mô hình: Cyber Game

Khu vực lắp đặt: Đại Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Cấu hình chi tiết

Dự án Cyber Game tại Bắc Ninh
Thông tin cấu hình máy tính phòng net

Một số hình ảnh triển khai

Dự án Cyber Game tại Bắc Ninh
Dự án Cyber Game 38 máy – Phong Phú Gaming tại Bắc Ninh

Dự án Cyber Game tại Bắc Ninh

Dự án Cyber Game tại Bắc Ninh Dự án Cyber Game tại Bắc Ninh

Dự án Cyber Game tại Bắc Ninh

Liên hệ tư vấn lắp đặt phòng net: 024.3877.7777

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *